eBooks and Audio Books

58 eBooks

| Total Book page 27125

58 Audio books

| 790 Hrs

Odia Language Pack

Book Title eBook Audio Book
1.   ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍‌ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ
2.   ରାଣୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
3.   ଦେବହୁତି ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ କପିଳ ଶିକ୍ଷାମୃତ
4.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ
5.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ
6.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ-ପ୍ରଥମ ଭାଗ
7.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ-ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ
8.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ-ପ୍ରଥମ ଭାଗ
9.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ-ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ
10.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ
11.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ
12.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ
13.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ
14.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ
15.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ-ପ୍ରଥମ ଭାଗ
16.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ-ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ
17.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ-ତୃତୀୟ ଭାଗ
18.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ-ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ
19.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ-ପ୍ରଥମ ଭାଗ
20.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ-ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ
21.   ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭାଗବତମ୍‌ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ
22.   ଶ୍ରୀ ଈଶୋପନିଷଦ୍
23.   ସିଦ୍ଧିଲାଭର ପଥ - ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯୋଗ
24.   ପ୍ରଭୁପାଦ - ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଦୂତ
25.   ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
26.   ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ
27.   ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର ପରପାରେ
28.   ପୁନରାଗମନ - ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବିଜ୍ଞାନ
29.   କୃଷ୍ଣଭାବନା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି
30.   ଆତ୍ମା ଅନ୍ୱେଷଣର ପଥ
31.   ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର - ଦିବ୍ୟପ୍ରେମର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ
32.   ଶ୍ରୀ ଉପଦେଶାମୃତ - ଶ୍ରୀ ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀ ବିରଚିତ
33.   ହରେକୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ-ପଥଭ୍ରମିତ ସଭ୍ୟତାର ନବଜାଗରଣ
34.   ଭଗବତ୍‌ ବାଣୀ
35.   ଭକ୍ତି-ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର କଳା
36.   ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
37.   ଭଗବାନ୍‍ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମୃତ
38.   ସଭ୍ୟତା ଓ ଅପାର୍ଥିବତା
39.   ଧର୍ମ - ଦିବ୍ୟତାର ମାର୍ଗ
40.   ଜପ କର ଏବଂ ସୁଖୀ ରୁହ...
41.   ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ
42.   ଅନ୍ୟଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା
43.   ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର
44.   ଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା
45.   ରାଜବିଦ୍ୟା
46.   ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଦିଲୀଳା (ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ)
47.   ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଦିଲୀଳା (ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ)
48.   ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟଲୀଳା (ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ)
49.   ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟଲୀଳା (ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ)
50.   ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟଲୀଳା (ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ)
51.   ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟଲୀଳା (ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ)
52.   ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟଲୀଳା (ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ)
53.   ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଅନ୍ତ୍ୟଲୀଳା (ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ)
54.   ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଅନ୍ତ୍ୟଲୀଳା (ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ)
55.   ଆତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ
56.   କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ପଥେ
57.   ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ - ଏକ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ବିଚାର
58.   ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟ ନାଟକମ୍